Release av BIS ver. 2015.1

Av: Thomas Branander -

Nu släpper vi årets första release av BIS. Vi arbetar med kundstyrd utveckling och lyssnar hela tiden på våra användares behov och önskemål. Vi vill passa på att tacka alla våra kunder för deras bidrag till vidareutvecklingen av BIS. I denna release har vi fokuserat på att utveckla detaljer i användarvänligheten och funktioner som vi vet ökar nyttan för våra kunder.

Vi har även skapat en ny modul, BIS Market, som ger marknadsinsikt och riktar sig till våra kunders marknadsavdelningar och försäljningsansvariga. Utvecklingen från idé till färdig modul har gått mycket snabbt, vilket visar på BIS flexibilitet som BI-plattform.

 

  • Ny startsida

BIS har i denna release fått en helt ny startsida som på ett bättre sätt stödjer användaren i det dagliga arbetet med BIS. Startsidan visar information som är anpassad utifrån varje användares roll och ansvarsområden. Exempelvis visas de budget och prognosenheter som användaren är ansvarig för, samt de aktiviteter som är aktuella. De senast använda rapporterna visas i en klickbar lista för snabb åtkomst.

 

  • Overview – BIS Dashboard

BIS dashboard som vi kallar ”Overview” har fått en hel del nya typer av diagram men även en avsevärt utökad möjligheter till val för att visa information på ett grafiskt mycket tydligt sätt.

 

  • BIS Market – Ny modul i BIS för marknadsinsikt

Vår nya modul i BIS för marknadsinsikt ger försäljnings och marknadsansvariga en unik plattform till insikt om sina kunder. Marknaden och kunderna kan beskrivas och profileras baserat på demografiska variabler men även på livsstil och intressen. Omvärldsdata från ett antal externa källor uppdateras löpande i BIS och är ett starkt stöd till rätt strategiska beslut om marknadsaktiviteter.

Modulen ger även stöd till operativa aktiviteter genom att visa volymer på konkreta målgrupper men även val av mediekanaler för att nå målgrupperna.

 

  • Gränssnitt och administration

Administrationsmöjligheterna har utvecklats, exempelvis med förenklat gränssnitt för att redigera användare behörigheter. Samt har en funktion införts som gör det möjligt att lägga upp lokala administratörer. En lokal administratör kan bara arbeta med vissa utpekade roller för sin del av organisationen.

 

  • Aktivitetshantering

Nu finns det även stöd för att skapa och följa upp aktiviteter i BIS. Denna funktion gör det möjligt att lägga upp aktivitetslistor kopplade till olika enheter. En aktivitet kan kopplas till en ansvarig person, samt kan aktivitetens status, start och sluttidpunkt hanteras. De som är ansvariga för aktiviteter kan se dessa samlat direkt i den nya startsidan.