Samarbete med OpenSolution Nordic AB

Av: admin -

BI Partner kommer att utveckla moduler för analys och rapportering integrerat med affärssystemet OpenSolution Retail System.

OpenSolution Nordic AB är en expansiv privatägd bolagsgrupp som tillhandahåller helhetslösningar för kort- och kontantbetalningar. Bolagsgruppen är verksam i hela Norden, med kontor i Sverige och Danmark.