BIS Reporting

Tilläggsmodul för effektiv rapportering av verksamheten till olika organisatoriska nivåer.

Färdiga standardrapporter i MS Reporting Services samt djupare analys i MS Excel mot kuber skapade med MS Analysis Services

Informationen visualiseras anpassat efter användarens behov på PC eller på tablet.

Enkelt att kommentera olika rapporter för återkoppling till olika nivåer i organisationen

IMG_1006